Archiwa tagu: DOLOT

Jak przygotować dom do zamontowania kominka cz. 3 dolot, podłoże

DOLOT POWIETRZA, czyli dostarczenie niezbędnej iloci powietrza do spalania.

 

DOLOT POWIETRZA_1

 

Niezależnie czy w naszym domu przewidujemy wentylację grawitacyjną czy mechaniczną warto wybrać wkład kominkowy, który jest całkowicie szczelny (posiada zamknięta komorę spalania). Oznacza to, że w procesie spalania korzysta tylko i wyłącznie z powietrza dostarczonego bezpośrednio z zewnątrz.

UWAGA: Trzeba wspomnieć, że nie każdy kominek posiadający dolot powietrza posiada zamkniętą komorę spalania. Niektóre wkłady kominkowe oprócz powietrza z zewnątrz do spalania korzystają z powietrza z pomieszczenia. Jest ono wykorzystywane do nawiewu powietrza chroniącego szybę przed brudzeniem się (tzw. system czystej szyby) – taki wkład NIE NADAJE SIĘ DO REKUPERACJI.

 

Aby kominek prawidłowo funkcjonował należy dostarczyć do niego odpowiednią ilość powietrza do spalania. Jest ona uzależniona od wielkości wkładu kominowego, jego jakości oraz  technologii, w której został wykonany. Standardowymi wymiarami dolotów o przekroju okrągłym są 100mm, 125mm oraz 150mm. Przy wykonywaniu dolotu powietrza należy przyjąć, że im większa średnica tym lepiej. Konsekwencją dostarczenia niewystarczającej ilości powietrza mogą być problemy przy rozpalaniu, częstsze występowanie zadymienia w palenisku przy słabszym ciągu kominowym.

 

Doprowadzenia powietrza najlepiej wykonać przed wylewkami. Wiąże się to jednak z podjęciem decyzji o usytuowania kominka.

Przykład prawidłowo wykonanego dolotu powietrza do kominka w fundamencie:

dolot

Tak wykonany dolot zapewni brak problemów przy rozkładaniu instalacji w domu.

 

Najczęściej dolot powietrza wykonywany jest w wylewce docelowej. Montaż poszczególnych elementów tj. styropian – izolacja – rurki ogrzewania podłogowego – docelowa wylewka sprawiają, że nie mamy już miejsca na doprowadzenie powietrza. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest montowanie kanałów płaskich o wymiarach płaski, tj. 15×5 cm lub też 12×6 cm. Istotne jest, że powietrze w kanale prostokątnym nie wykorzystuje całej jego powierzchni. Rzeczywista ilość powietrza dostarczonego do wkładu kominkowego jest mniejsza aniżeli powierzchnia kanału, ponieważ przepływ następuje w sposób owalny (nie przepływa przez rogi). Kanały o takim przekroju zapewnią optymalną ilość powietrza przy wkładzie z dolotem ok. 100mm, maksymalnie 125 mm, natomiast przy wkładach o większych średnicach dolotowych należy szukać innych rozwiązań o przekroju zbliżonym do 150mm, alternatywą może być kanał płaski 20x9cm. Jeżeli chodzi o przekrój okrągły kanałów najczęściej stosowane są przewody okrągłe z PCV, które świetnie znoszą ciężar nacisku wylewki i zapewniają swobodny przepływ powietrza przez cały obwód.

Kolejną istotną kwestią podczas przygotowania dolotu powietrza jest jego zakończenie pod samym kominkiem. Nie należy odsuwać się zbyt w głąb pomieszczenia. Zbytnie oddalenie wylotu wymusi na nas wysunięcie bryły kominka, tym samym wpłynie na zabudowę. Zalecamy, aby krawędź dolotu znajdująca się bliżej ściany za kominkiem znajdowała się ok. 5 cm od płaszczyzny ściany. Jeżeli chodzi o jego przesunięcie – wykonanie w symetrii zakładanej bryły kominka. Będzie to uniwersalne rozwiązanie niezależnie od rodzaju wybranego wkładu kominkowego.

Kratka zewnętrzna, czyli początkowy element doprowadzenia powietrza do kominka musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych – najlepiej aby była wykonana z inoxu lub plastiku. Powinna także stanowić zabezpieczenie przed gryzoniami, owadami, żeby nie mogły dostać się do przewodu.

Samo zakończenie przewodu najczęściej wykonywane jest na elewacji, zalecamy ustawienie kratki na wysokości ok. 40-50 cm od poziomu gruntu, tak aby w przypadku obfitych opadów śniegu nie było potrzeby odśnieżania dolotu powietrza.

DOLOT2

Chcąc uniknąć zbyt nadmiernego schładzania się przewodu doprowadzającego powietrze z zewnątrz zalecamy wykonanie załamania w początkowej fazie biegu kanału. Można wykonać „Z” na etapie wylewki (zdjęcie powyżej) lub w pionie poprzez przejście kanału z poziomu wylewki prostopadle (kształ „L”) na kratkę umiejscowioną na elewacji . Taki przebieg kanału zapewni wykonanie naturalnego hamulca zapobiegającego wpływaniu nadmiernej ilości zimnego powietrza do kanału, gdy kominek jest nie używany.

 

Załamanie_1

Kominek dostawiony do ściany zewnętrznej pozwala na wykonanie dolotu powietrza po najkrótszej drodze, czyli przekucie się bezpośrednio przez ścianę. W tego typu przypadkach zalecamy dodatkowo pokryć materiałem izolującym przewód doprowadzający  powietrze z zewnątrz w celu uniknięcia zbyt nadmiernego wychładzania się wnętrza obudowy kominkowej.

 

WZMOCNIENIE PODŁOŻA

 

Średnia waga wkładów waha się pomiędzy 100 – 300 kg. Wkłady kominkowe wyposażone są w nóżki albo stalowe stojaki. Ciężar wkładu rozkładany jest na cztery punkty, co wymusza na nas wzmocnienie podłoża.

PODŁOŻE_1

Miejsce pod kominek powinno być wyłączone z przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego. Oprócz tego w miejscu kominka układamy minimalną ilość styropianu 2-3 cm (lub styroduru 5 cm) w celu zapewnienia ciągłości izolacji, tak aby nie powstały mostki termiczne. Różnice w wysokości wypełniamy wylewką do poziomu w pozostałej części pomieszczenia. Możemy również wykonać wylewkę bez styropianu na całym przekroju. Na obrazku uproszczony schemat przygotowania podłoża pod kominek.